СЕКЦИЈЕ

Објављено Објављено у Центар

  Поред разредног часовног система који најчешће почиње и завршава школским звоном, у комплетном процесу рехабилитације изузетно мјесто заузимају ваннаставне активности. Повезане су директно са циљем квалитетног и организованог укључивања наше дјеце у тзв. друштвену средину. Досадашња пракса је показала да квалитетно организовано слободно вријеме наше дјеце кроз разне секције и радионице, позитивно рефлектује на […]

РАДИОНИЦЕ

Објављено Објављено у Центар

У склопу Центра формирано је неколико радионица у којима се првенствено организује практична настава за занимања која имамо у оквиру редовног наставног програма. Ученици се усмјеравају у поједина занимања на основу мишљења предметних наставника, Наставничког вијећа, налаза психолога, социјалног радника, а узимају се у обзир и жеље дјетета и родитеља, уколико не постоје контраиндикације . […]

PRODUŽENI BORAVAK

Објављено Објављено у Центар

Produženi boravak predstavlja produženu vaspitnu djelatnost škole, gdje se jedan dio učenika, poslije redovne nastave, zadržava u školi i pod rukovostvom voditelja produženog boravka, sistematski i planski priprema za nastavu i organizovano provodi slobodno vrijeme. Razlozi organizovanja produženog boravka su: pedagoški( slaba pedagoška snaga porodice, loši uslovi za učenje, pravilna pomoć u učenju i dr.), defektološki (neposredna […]