Настава у школској 2020/21. години

Настава у школској 2020/21. години је почела 01. 09. 2020. године. Рад са ученицима је организован у двије смјене.

ЈУ Центар „Заштити ме“ је установа која васпитава и образује дјецу и омладину са оштећењем интелектуалног функционисања. Циљ васпитања, образовања и радног оспособљавања дјеце и омладине са сметњама у развоју јесте боља интеграција у ширу заједницу и поштовање њихових, Уставом загарантованих права.

Структура организације рада ЈУ Центар „Заштити ме“ је сложена и зависи од тежине клиничке слике и степена оштећења интелектуалног функционисања, као и од општег здравственог стања ученика. Школа обухвата образовање ученика са лаким оштећењем интелектуалног функционисања у основној и средњој школи примјењујући одговарајући Наставни план и програм. Такође, образујемо и васпитавамо ученике са умјереним, тежим и тешким оштећењем интелектуалног функционисања и вишеструким сметњама, као и ученике са клиничким сликама из аутистичног спектра. За све ученике настава се реализује кроз четири нивоа од којих сваки траје три године. Нивои се формирају према хронолошкој доби и способностима ученика почев од предшколског периода. Фонд часова и наставни садржаји су регулисани постојећим Наставним планом и програмом.

Средњу школу похађају ученици са лаким оштећењем интелектуалног функционисања и они ученици за које Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју донесе препоруку за школовање у ЈУ Центар „Заштити ме“. Ове школске године образују се за занимања: пекар, кувар и агропроизвођач у струкама: пољопривреда и производња хране и угоститељство и туризам. Практична настава заузима централно мјесто у радном оспособљавању ученика са лаким оштећењем интелектуалног функционисања и реализује се у добро опремљеним школским радионицама као и у приватним предузећима у локалној заједници. Васпитно-образовни рад у основној и средњој школи изводе дефектолози и професори одговарајућих профила за стручно-теоретску и практичну наставу.

Свим ученицима, родитељима и наставницима је на располагању подршка стручног тима који чине дефектолог, психолог, социјални радник, логопед, реедукатор психомоторике, педагошки терапеут сензорне интеграције, физиотерапеут, библиотекар-медијатекар и медицински техничар. Опсервација, дијагностика, подршка наставницима у реализацији васпитно-образовног рада, индивидуални третмани, професионална оријентација, праћење постигнућа ученика, праћење њиховог здравственог стања и социјалних потреба, савјетодавни рад и сарадња са осталим институцијама спадају у примарне задатке стручног тима.

Центар посједује властиту кухињу и превоз (школски комби) за ученике основне школе и нивое који станују у  удаљеним дијеловима града. И ове школске године ученицима је на располагању продужени боравак. У склопу установе је библиотека-медијатека која је на располагању ученицима и запосленицима Центра. У оквиру Центра постоји и интернатски смјештај за ученике који долазе из других општина.

У актуелној школској години пажњу ћемо и даље посвећивати унапређивању примарне дјелатности Центра а то је васпитање, образовање, рехабилитација и хабилитација дјеце и омладине са интелектуалним оштећењима. Поштујући прописане мјере које се односе на епидемиолошку ситуацију трудићемо се да на најбољи начин одговоримо свим изазовима и организујемо наставу у складу са препорукама. Такође, развијаћемо нове моделе рада и услуге које Центар може да пружи као ресурсни центар.

Активности које ћемо предузети су:

 • Унапређивање сарадње са послодавцима у циљу обезбјеђивања мјеста са обављање практичне наставе и развијање дуалног образовања;
 • Рад са дјецом у циљу што бржег напредовања кроз рану стимулацију и припремању за полазак у школу;
 • Примјена савремених технично-дидактичких средстава и метода;
 • Изналажење најбољих метода у раду и организовање наставе за ученике са тежим клиничким сликама;
 • Унапређивање извођења обавезних ваннаставних и слободних активности;
 • Опремање кабинета савременим наставним средствима у складу са материјалним могућностима Центра;
 • Спровођење индивидуалног и групног усавршавања наставног кадра кроз стручна предавања и едукацију;
 • Рад на осмишљавању и креирању нових услуга у складу са потребама ове популације;
  Отвореност школе према друштвеној средини и локалној заједници је такође једна од значајних активности у наредној школској години;
 • Унапређивање сарадње са владиним и невладиним организацијама, струковним удружењима и међународним институцијама који обављају исту или сличну дјелатност. И даље ћемо омогућавати младим људима да кроз волонтеризам стекну искуства у раду са дјецом оштећеног интелектуалног функционисања.