Средња школа

Ученици који заврше основну школу од I – IX  разреда са бројчаним успјехом и посједују Налаз и мишљење стручне комисије стичу услов за упис у средњу школу за неко од слиједећих занимања: пекар, зидар – молер, кувар, фризер, кројач-конфекцијски шивач и цвјећар-вртлар.

Средња школа за сва занимања траје три године према прописаном Наставном плану и програму које је прописало Министарство просвјете и културе Републике Српске.

Главни циљ средњошколског васпитно – образовног рада у нашој школи јесте успјешна социјализација, стварање радно способне особе спремне за укључивање у будуће токове самосталног живљења.

ПЕКАР

Занимање пекар намијењено је ученицима чије психофизичке способности то дозвољавају јер захтјеви занимања подразумијевају добру моторичку спретност и могућност рада ноћу.

Практична настава се одвија по градским пекарама, у правим занатским условима, три дана седмично.

pekar5 pekar1 pekar6 pekar3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два дана у току седмице се изводи стручно – теоретска и општа настава у школи.

Са ученицима ради стручан кадар, а школа посједује кабинет за обављање стручно-теоретске наставе и школску радионицу (мини пекару).

По завршеном образовању ученик стиче знања и вјештине у обликовању пекарских производа, правилном руковању уређајима у пекарству, правилној припреми сировина, итд.

ЗИДАР – МОЛЕР

анимање зидар – молер намијењено је ученицима чије психофизичке способности то дозвољавају јер је захтјевно занимање које подразумијева добру моторичку спретност, снагу и рад на отвореном.

Практичне вјештине ђаци стичу од мајстора у реалним условима јер се практична настава одвија у грађевинским предузећима ( на градилиштима, у објектима и сл. ) три дана седмично.

Стручно-теоретска настава се изводи у савремено опремљеним кабинетима у Центру.

Саставни дио образовања су посјете  сајмовима, творницама грађевинског материјала и изложбама.

galerija_08зидар – молер на радном мјесту

 

zidar4 copyпосјета творницама грађевинског материјала

 

zidar6 copyпосјета сајму грађевинарства

КРОЈАЧ-КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ

Кројач – конфекцијски шивач је занимање код којег је израженији индивидуални приступ ученику. Намјењен је ученицима чији психофизичке спсобности могу да задовоље захтјеве овог занимања.

Стручно-теоретска настава одржава се у намјенски опремљеном кабинету.

Практичну наставу спроводи одговарајуће стручно лице у кабинету практичне наставе који је опремљен  машинама  и уређајима које омогућавају квалитетно оспособљавање ученика.

Укључивање у локалну средину, обилазак текстилних предузећа и сајмова је саставни дио школског процеса.

 

krojacкабинет стручно-теоретске наставе

krojac2кабинет практичне наставе

КУВАР

Образовања за занимање кувар оспособљава ученика за припрему намирница, израду, сервирање и декорисање јела. Приступ и темпо свајања садржаја је индивидуално прилагођен способностима сваког ученика.

Практична настава се одвија у школском ресторану. Школа посједује ресторан опремљен савременом опремом, који свакодневно прави велики број оброка, у којем ученици иводе практичну наставу и имају могућност да стручно лице које изводи практичну наставу има бољи увид и надзор над ученицима.

Теоријска настава се одвија у савремено опремљеним кабинетима.

Саставни дио образовања су посјете сајмовима, ресторанима, хотелима и изложбама.

 

kuvarКувар на радном мјесту – школска кухиња – израда,сервирање и декорисање јела

kuvar2школски ресторан-постављање стола

 

ФРИЗЕР

frizer3

Школовањем за занимање фризер ученици стичу знања и практичне вјештине које ће их оспособити за пружање фризерских услуга.

У нашој школи постоји савремено опремљен фризерски салон гдје ученици три дана у седмици имају практичну наставу и могућност да усаврше своје вјештине.

Стручно – теоретску и практичну наставу изводе стручњаци одговарајућих профила-занимања.

Своје фризерско умијеће ученици презентују сваке године за Дан ученичких постигнућа организујући ревију фризура.
frizer2

 

frizer4 frizer7 frizer8

 

 

 

 

 

frizer1

 

 

 

 

 

 

 

ЦВЈЕЋАР –ВРТЛАР

Цвјећар –вртлар је најновије занимање које је Центар увео у средњошколско образовање. Практичну и стручно – теоретску наставу изводе наставници….