OSNOVNA ŠKOLA

U okviru osnovne škole obrazuju se učenici sa lakom i umjerenom mentalnom zaostalošću.
Učenici sa lakom mentalnom zaostalošću pohađaju  nastavu od I – IX  razreda. Vaspitno-obrazovni rad se organizuje prema Nastavnom planu i programu koji je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

Nastavu u osnovnoj školi izvodi stručni kadar, osposobljen za rad sa ovakvom djecom – defektolozi.

Učionice i nastavna sredstva su prilagođeni potrebama  djece.
Svi učenici  i roditelji imaju pravo na podršku stručnih saradnika škole (različitih profila).

U osnovnoj školi djeluje i Savjet roditelja koji je uključen i u organe upravljanja školom.
Pravo na usluge našeg Centra ostvaruju učenici koji posjeduju Rješenje o razvrstavanju, doneseno od strane nadležnog Centra za socijalni rad.

Vaspitno-obrazovni rad sa učenicima  sa umjerenom i težom mentalnom zaostalošću organizuje se kroz četiri nivoa….
Rad se odvija prema utvrđenom Nastavnom planu i programu, odobrenom od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS.
Nivoi se formiraju prema uzrastu i sposobnostima učenika počev od predškolskog perioda do kasne adolescencije.
•    I nivo – od 6 do 9 godina
•    II nivo – od 19 do 12 godina
•    III nivo – od 12 do 15 (16) godina
•    IV nivo – radna terapija (provodi se u školskim radionicama) od 15 – 18 godina

Aktivnosti su prilagođene dobi i mogućnostima učenika i odvijaju se u učionicama za mlađi uzrast i radionicama za starije učenike.