РАДИОНИЦЕ

У склопу Центра формирано је неколико радионица у којима се првенствено организује практична настава за занимања која имамо у оквиру редовног наставног програма. Ученици се усмјеравају у поједина занимања на основу мишљења предметних наставника, Наставничког вијећа, налаза психолога, социјалног радника, а узимају се у обзир и жеље дјетета и родитеља, уколико не постоје контраиндикације .

Радно оспособљавање се организује у оквиру другог и трећег степена сложености. Већ познати наш став је да практичну наставу у првом разреду организујемо у школским радионицама да би се ученици максимално ослободили страха од нових активности (добијајући нове задатке појачава се одговорност, прецизност, самосталност у раду и сл., што по нашем мишљењу код дјетета може изазвати тензију). Уз стално присуство наставника и особа у које дијете има повјерење, лакше ће се прилагодити на нове захтијеве .

То никако не значи да заузмемо заштитнички став, већ нам је циљ да дјетету помогнемо да стекне сигурност у своје способности да би лакше савладало препреке. У вишим разредима обавезно их укључујемо у отворену средину (било приватни или друштвени сектор). Наше искуство у оваквом начину организовања рада у радионицама показало је позитивне резултате .
Радионице које тренутно имамо за поменуте активности су :
•    текстилна радионица,
•    машинска радионица,
•    радионица за обраду дрвета,
•    кухиња – радионица,
•    мини пекара,
•    фризерски салон,
•    аутопраона.
Наведене радионице се, поред поменутих активности, користе и у организацији слободних активности за све ученике, без обзира на занимање .
У САВРЕМЕНОЈ КУХИЊИ МОЖЕМО РЕАЛИЗОВАТИ СВЕ РЕЦЕПТЕ!