“Srećan ćeš biti svijete, kad usrećiš dijete”

Dana, 05.10.2012. godine, naši učenici su učestvovali na priredbi “Srećan ćeš biti svijete, kad usrećiš dijete” u organizaciji Dječijeg studija glume “Roda”.

Priredba je održana u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”, a učenici koji su predstavljali našu školu su Mladen Maglić, Milovan Mihajlović, Milena Stajčić i Biljana Timarac.