Учешће на тручном скупу

Учествовали смо на скупу под називом „Модели одгоја и образовања дјеце са тешкоћама у развоју-примјери из праксе“ у Сарајеву. Организатори су били Завод за специјално образовање и одгој дјеце „Мједенице“ и Удружење дефектолога, едукатора-рехабилитатора у КС „Стол“.