О пројекту

ЈУ „Центар Заштити ме“ Бања Лука је потписао уговор о провођењу пројекта „Побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга ради побољшања квалитета социјалне укључености за дјецу и младе са сметњама у развоју – ASIQ“ који се финансира кроз EU Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 2014-2020 https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Градска развојна агенција Бања Лука је носилац пројекта, а партнери на пројекту су ЈУ „Центар Заштити ме“ Бања Лука, ЈУ „Центар за образовање, васпитање и рехабилитацију слушања и говора“ Бања Лука, „О.Ш. Воштарница – Задар“ и ЈУ „Ресурсни центар за дјецу и младе Подгорица“.

Основни циљ пројекта је побољшање доступности и приступачности здравствених и социјалних услуга у циљу побољшања квалитета социјалне укључености и образовања дјеце и младих са сметњама у развоју, а планирани резултати пројекта су:

  • Повећање доступности и квалитета здравствених и социјалних услуга за дјецу и младе са сметњама у развоју;
  • Успостављене нове услуге за дијагностику и набавка нове опреме за рад са дјецом и младима са сметњама у развоју;
  • Едукација свих који раде са дјецом и младима са сметњама у развоју, те успостављање сарадње и размјене знања и информација.

Пројекат „ASIQ“ својом реализацијом доприноси тематској оси 1:

Унапређење квалитета јавних услуга у подручју јавног здравства и социјалне заштите.

Пројекат траје до 31. децембра 2021, а укупна вриједност му је 575 122,00 EUR од чега је 488 278,64 EUR контрибуција ЕУ.

Пројекат је суфинансиран од стране ERDF и IPA II фондова ЕУ.

Ова подстраница је припремљена уз помоћ ЕУ, а садржај подстранице искључива је одговорност ЈУ Центра „Заштити ме“ и ни на који начин се не може сматрати одразом ставова ЕУ