Oсновнa школa

15 copy

Основна школа је обавезна и бесплатна за сву дјецу и могу да је похађају сва дјеца са различитим степеном оштећења интелектуалног функционисања. Основна школа може да се одвија кроз разреде и нивое.

Ученици са лаким оштећењем похађају наставу од I – IX  разреда према прописаном Наставном плану и програму.

Васпитно-образовни рад за ученике са вишеструким сметњама, умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања организован је кроз нивое и такође према прописаном Наставном планом и програмом.

Наставу у основној школи изводи стручни кадар.

Учионице и наставна средства су прилагођени потребама  дјеце.

Сви ученици  и родитељи имају право на подршку стручних сарадника школе.

У основној школи дјелује и Савјет родитеља који је укључен и у органе управљања школом.

Право на упис у школу у Центар остварују ученици који посједују Налаз и мишљење стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју.

Све акте и прописе који дефинишу рад у Центру доноси Министарство просвјете и културе Републике Српске.