Рачуноводство

Рачуновођа: Данијела Бера, дипломирани економиста

Административно – финансијски радник: Славица Удовчић, економски техничар