Ниво

Васпитно-образовни рад са ученицима  са вишеструким сметњама. умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања организује се кроз четири нивоа. Сваки ниво траје по три године.

Рад се одвија према утврђеном Наставном плану и програму, одобреном од стране Министарства просвјете и културе РС.

Нивои се формирају према узрасту и способностима ученика, а обухватају узрасни период од предшколског периода до касне адолесценције:

•    I ниво – од 6 до 9 година

•    II ниво – од 19 до 12 година

•    III ниво – од 12 до 15 (16) година

•    IV ниво – радна терапија (проводи се у школским радионицама) од 15 – 18 година.

Учионице су прилагођене узрасту ученика и постоје три облика учионица. Наставни садржаји, план рада, методе и облици се прилагођавају индивидуалним способностима ученика.