ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Објављено Објављено у Јавне набавке

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊА ЛУКА Пољоканов парк бб;  телeфони:201-708; 201-710  факс:201-007; е-mail:zastiti @ inecco. net www.zastitime.info          ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ      Ред Бр.     Предмет набавке   Процијењена вриједност (безПДВа) Планирана средства у буџету/фин.плану                ( без ПДВ-а )   Врста поступка   Оквирни датум       Уговор или ОС   […]