ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊА ЛУКА

Пољоканов парк бб;  телeфони:201-708; 201-710  факс:201-007; е-mail: spec01@skolers.org

www.zastitime.info

 

Број:  395-1/16

Дана, 26.02.2016. године

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

 

Редни

број

 

 

Предмет набавке

 

Процијењена

вриједност

( без ПДВ-а )

Планирана средства у буџету/фин.плану                                 ( без ПДВ-а )

 

Врста поступка

 

Оквирни датум

 

Уговор или

ОС

 

Износ

 

Конто

Покретање поступка

Закључења уговора/ ОС

Трајање уговора/ОС

 

УКУПНО

Робе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       

Прехрамбено-колонијална роба, млинарско-пекарски производи, свјеже воће и поврће и месо и месне прерађевине

 

 

 

95.000,00 КМ

 

 

95.000, 00 КМ

 

 

Храна

412499

 

 

Отворени поступак

 

 

Март 2016. године

 

Август 2016. године

 

01.09.2016. године –  31.08.2017. године

 

 

Уговор

 

Разлог и оправданост набавке, начин утврђивања процијењене вриједности

Набавка се проводи ради обезбјеђења исхране ученика који су смјештени у интернату ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука.

Процјена вриједности је утврђена на основу анализе цијена из уговора из претходне школске године, те је иста подложна промјенама зависно од броја уписаних ученика у школској 2016/2017. години.