Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку горива

Одлукa о избору најповољнијег понуђача бр. 384/22 од 23.02.2022. године путем конкурентског захтјева за набавку горива за моторна возила за потребе ЈУ Центар  „Заштити ме“ Бања Лука у 2022. години, објављено на порталу јавних набавки путем Обавјештења о набавци број 1195-7-1-19-3-1/22 од дана 04.02.2022. године.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 23 02 22