Јавне набавке

Одлука о поништавању поступка

Објављено

Одлуку о поништавању поступка јавне набавке грађевинских радова на санацији крова на објекту интерната, број 2994/19 од 29.10.2019. године.

ODLUKA-O-PONISTAVANJU