Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку проведеном за набавку лож уља

Одлукa о избору најповољнијег понуђача у поступку проведеном за набавку лож уља путем конурентског захтјева за достављање понуда за 2021. годину:

Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку проведеном за набавку лож уља