Јавне набавке

Одлуку о избору најповољнијег понуђача за набавку хране

Објављено

Одлукa о  избору најповољнијег понуђача за набавку хране у отвореном поступку број 1306/21 од 22.06.2021. године.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хране у отвореном поступку