ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈУ ЦЕНТАР “ЗАШТИТИ МЕ” БАЊА ЛУКА

Пољоканов парк бб;  телeфони:201-708; 201-710  факс:201-007; е-mail:zastiti @ inecco. net

www.zastitime.info

 

       ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 

 

Ред

Бр.

 

 

Предмет набавке

 

Процијењена

вриједност

(безПДВа)

Планирана средства у буџету/фин.плану                ( без ПДВ-а )

 

Врста поступка

 

Оквирни датум

 

 

 

Уговор или

ОС

 

Износ

 

Конто

Покретање поступка

Закључења уговора /

ОС

Трајање уговора /

ОС

 

УКУПНО

Робе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Прехрамбени производи:                   (брашно, хљеб, тјестенине, со и зачини, уље и остале масноће, мармелада, маргарин, еурокрем, маслац, џем, јаја, напитци); ( риба и прерађевине од рибе, конзервирано и смрзнуто поврће и воће); ( млијеко и млијечни производи );    ( свјеже воће и поврће );    ( месо и месне прерађевине )

 

 

 

110.000,00 КМ

 

 

 

110.000,00 КМ

 

 

 

Храна

412499

 

 

 

Отворени поступак

 

 

 

Мај 2015. године

 

 

 

Август 2015. године

 

 

 

1.септембар 2015.године

 

31. август 2016.године

 

 

 

 

Уговор

 

 

Разлог и оправданост набавке, начин утврђивања процијењене вриједности

 

Набавка се проводи ради исхране ученика који су смјештени у интернату ЈУЦентар Заштити me

Бања Лука.

Процјена вриједности је утврђена на основу анализе цијена из уговора из претходне школске године, те је иста подложна промјенама зависно од броја уписаних ученика у школској 2015/2016. години.