Посјета Заводу др Мирослав Зотовић

Поводом Недјеље дјетета били смо у посјети Заводу др Мирослав Зотовић и са пригодном тачком учествовали у програму.