Ријеч-двије о актуелној школској години

Настава у школској 2017/2018. години је почела у петак, 01.09.2017. године. Рад са ученицима је организован у двије смјене.

ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука је установа која васпитава и образује дјецу и омладину са интелектуалним оштећењем. Циљ васпитања, образовања и радног оспособљавања дјеце и омладине са сметњама у развоју јесте лакше и успјешније укључивање у ширу заједницу и поштовање њихових, Уставом загарантованих, права.

Структура организације рада у ЈУ Центар „Заштити ме“ је сложена и зависи од врсте интелектуалних оштећења.

Рад у Центру обухвата образовање ученика са лаким оштећењем интелектуалног функционисања у основној  и средњој школи примјењујући одговарајући Наставни план и програм. Такође, образујемо и васпитавамо ученике са клиничким сликама из аутистичног спектра кроз четири нивоа од којих сваки траје три године. У нивоима се образују и ученици са умјереним и тежим оштећењем интелектуалног функционисања.  Нивои се формирају према хронолошкој доби и способностима ученика почев од предшколског периода до касне адолесценције.

Фонд часова и наставни садржаји регулисани су постојећим Наставним планом и програмом.

Средњу школу похађају ученици са лаким оштећењем интелектуалног функционисања и они ученици за које Првостепена стручна комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју донесе препоруку за школовање у ЈУ Центар „Заштити ме“. Ученици се образују за занимања: пекар, кројач – конфекцијски шивач, зидар – молер, кувар, фризер, цвјећар – вртлар у струкама пољопривреда и прерада хране, геодезија и грађевинарство, угоститељство и туризам и остале дјелатности. Практична настава заузима централно мјесто у радном оспособљавању и реализује се у добро опремљеним школским радионицама као и у државним и приватним предузећима у локалној заједници. Од ове школске године за занимање цвјећар – вртлар обезбиједили смо пластенике у школском дворишту гдје ће ученици обављати практичну наставу.

Васпитно – образовни рад изводе дефектолози и професори одговарајућег профила за стручно – теоретску и практичну наставу.

Свим ученицицима, родитељима и наставницима на располагању је подршка стручног тима којег чине: дефектолог, психолог, специјални педагог, социјални радник, логопеди, реедукатор психомоторике, педагошки СИ терапеут, физиотерапеути, библиотекар-медијатекар и медицинска сестра. Опсервација, дијагностика, индивидуални третмани, професионална оријентација, праћење постигнућа ученика, праћење њиховог здравственог стања и социјалних потреба, савјетодавни рад и сарадња са осталим институцијама спадају у примарне задатке стручног тима.

Центар посједује властиту кухињу и превоз (школски комби) за ученике основне школе и нивоа који станују у удаљеним дијеловима града.

И ове школске године ученицима је на располагању продужени боравак. У оквиру Центра постоји интернатски смјештај за ученике који долазе из других општина.

Отвореност школе према друштвеној средини и локалној заједници један је од значајних циљева којем тежимо и ове школске године. Унапређиваћемо сарадњу са владиним и невладиним организацијама, струковним удружењима и међународним институцијама који обављају исту или сличну дјелатност. И даље ћемо омогућавати младим људима да кроз волонтеризам стекну искуства у раду са дјецом са интелектуалним тешкоћама.

Зорица Кузмановић Василић
Директор, мр Зорица Кузмановић Василић