УГОВОРИ О НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПО ЛОТОВИМА

Појединачни уговори по лотовима везано за поступак јавне набавке прехрамбено-колонијалне робе ( ЛОТ 1 ), млинарско-пекарских производа ( ЛОТ 2 ), свјежег воћа и поврћа ( ЛОТ 3 ) и меса и месних прерађевина ( ЛОТ 4 ) за потребе уговорног органа ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука, а према Обавјештењу о набавци бр. 1195-1-1-79-3-2/22, објављеном дана 07.06.2022. године на Порталу јавних набавки, те у „Сл. гласнику БиХ“, број 38/22 од 10.06.2022. године.

УГОВОР О НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЛОТ 1- 01 09 22
УГОВОР О НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЛОТ 2- 01 09 22
УГОВОР О НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЛОТ 3- 01 09 22
УГОВОР О НАБАВЦИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЛОТ 4- 01 09 22