Jednodnevni izlet na Šibovima

Dana  09.10. 2012., godine,  učenici, nastavnici, stručni saradnici i vaspitači Centra „Zaštiti me“ su realizovali jednodnevni izlet na Šibovima.

Nakon dolaska na odredište i kratkog odmora pripremljena je staza za kros takmičenje. Učenici su podijeljeni u 6 grupa – prema kategorizaciji i polu, nakon čega je počelo takmičenje.

Nakon planiranih aktivnosti svi učenici su se vratili u Centar.