Набавка смарт телевизора

У оквиру пројекта „Interreg – IPA CBC“ Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора: „ASIQ“ (Побољшање доступности и приступачности социјалне укључености за дјецу и младе са сметњама у развоју, наша школа, заједно са ЈУ „Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора“ Бања Лука потписала је уговор за набавку смарт телевизора са добављачем из Бања Луке, фирмом „East Code“. Пројекат финансира Европска унија. Пројектом су обухваћени још ЈУ ОШ „Воштарница“ Задар, и ЈУ „Ресурсни центар за дјецу и младе“ Подгорица.