Posjeta Udruženja defektologa Kantona Sarajevo

21.12.2012. godine u posjeti našem Centru su bili članovi Udruženja defektologa Kantona Sarajevo (STOL) u okviru organizacije posjeta drugim ustanovama i organizacijama u regionu a s ciljem razmjene iskustva i stvaranja bolje saradnje sa ostalim kolegama.