Sedmica djeteta

Svake godine, u prvoj sedmici, u oktobru se obilježava „Sedmica djeteta“. Obilježili smo je nizom aktivnosti i na taj način dali svoj doprinos.

U nedjelju, 30.09.2012. godine, bili smo u pozorištu i gledali predstavu „Čarobnjak iz Oza“. Kako je bio lijep dan, prošetali smo se i poslije toga počastili;

Prigodnom priredbom, održanom u petak, 05.10.2012. godine posjetili smo se na Konvenciju o pravima djeteta koja nas usmjerava na ostvarivanje prava koja podržavaju razvoj i napredovanje djeteta.