O CENTRU

ЈУ Центар "Заштити ме"

INFORMACIJA O CENTRU „ZAŠTITI ME“ 

JU Centar“Zaštiti me“ je vaspitno-obrazovna ustanova za djecu sa mentalnom zaostalošću. U okviru Centra obrazuju se lako i umjereno mentalno zaostala djeca i omladina sa veoma širokog područja Republike Srpske.

 

Centar je državna ustanova i finansira se kao i sve druge škole.
 
Zajedničkim ulaganjem grada Banja Luka i Njemačke humanitarne organizacije „Schütz mich“, prvenstveno gđe. Marianne Schommers izgrađen je novi objekat Centra u kojega smo uselili januara 1999. godine, i zgrada internata koja je u funkciji od 2002.godine.
Upravo zahvaljujući humanim ljudima i organizacijama, prvenstveno Švajcarskom Crvenom krstu, stvoreni su osnovni uslovi za rad i osposobljavanje djece ove kategorije.

Naš osnovni cilj je da svoja znanja usmjerimo u cilju osposobljavanja ove djece radi lakšeg i bezbolnijeg uključivanja u širu zajednicu. Zbog toga posebnu pažnju usmjeravamo u njihovo radno osposobljavanje.