STRUČNI TIM

   

Stručni tim  Centra čine:

– logopedi
– reedukator  psihomotorike
– psiholog
– specijalni pedagog
– fizioterapeut

– socijalni radnik

Opservacija, dijagnostika,  profesionalna orijentacija,  prijem učenika, sprovođenje individualnih tretmana,  praćenje napredovanja učenika,  njihovog zdravstvenog stanje i socijalnih potreba,  savjetodavni rad i saradnja sa ostalim institucijama u koje su učenici uključeni spadaju u primarne zadatke stručnog tima.
Kvalitet  stručne službe Centra ogleda se u zastupljenosti stručnjaka različitih profila,  u dobrom timskom radu i otvorenosti za pružanje pomoći djeci i roditeljima koji ne pripadaju našem centru,  kao i ostalim školama i institucijama u kojima borave djeca sa posebnim potrebama.
Medicinske sestre zaposlene u Centru doprinose zadovoljavanju zdravstvenih potreba djece.