PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak predstavlja produženu vaspitnu djelatnost škole, gdje se jedan dio učenika, poslije redovne nastave, zadržava u školi i pod rukovostvom voditelja produženog boravka, sistematski i planski priprema za nastavu i organizovano provodi slobodno vrijeme.

Razlozi organizovanja produženog boravka su: pedagoški( slaba pedagoška snaga porodice, loši uslovi za učenje, pravilna pomoć u učenju i dr.), defektološki (neposredna stručna pomoć, praćenje razvoja pojedinih funkcija kao i pravopvremene intervencije, individualizacija u radu, podizanje nivoa socijalnih vještina i dr.), psihološki (nesmetan i pravilan ritam rada i odmora, smjenjivanje aktivnosti u skladu sa dj. interesovanjima i pažnjom bez napetosti , stresa), socijalni i ekonomski razlozi (zaposlenje i očuvanje zaposlenosti  roditelja, lošiji socioekonomski status),medicinski (ishrana, boravak i kretanje u prirodi, jačanje zdravlja učenika i sl.)